Onderzoek: zzp’er gelukkiger!

Blog

Zzp’ers ervaren meer plezier in hun werk, minder stress en geven aan meer bevlogen te zijn in hun werk. Zelfstandigen zeggen zelfs 72% vaker dan werknemers dat ze een droombaan hebben. Dit zijn enkele resultaten uit het onderzoek naar werkgeluk, dat Tellow uit liet voeren door Kien onderzoek, onder leden van onderzoekspanel PanelWizard Direct.

Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van een online vragenlijst onder ruim 1000 respondenten. Een deel van de vragenlijst is uitgevoerd onder zzp’ers, en een deel van de vragen is (ter vergelijking) eveneens voorgelegd aan fulltime werkenden in loondienst. Hieronder een overzicht van de belangrijkste bevindingen.

bron: Tellow.nl


Category: Blog

End